EN | BG
МЕНЮ
ИЗЧИСТИ
Не намирате, това което търсите? - Попитайте ни!
ЗАПИТВАНЕ
model
version
3D models - STL, MAX 2011


Avenue 200
version 2017
B2000_B2001 (MAX), B2002 B2002a (MAX), B2003 (MAX), Corner set B2002+2002а (MAX), Corner set  B2002а+2003 (STL)
Andromeda
version 2017
Andromeda (MAX, STL)

Laura
version 2017 Laura (MAX, STL)

Jazz
version 2017 B9500,B9501, B9502, B9503 (MAX), B9502a, B9502a+9502 (MAX), B9502a+9503 (MAX)

Max version 2017 B5500, B5501, B5502, B5502a, B5502+B5502a, B5503+B5502a (MAX), B5500, B5501, B5502, B5502a, B5502+B5502a, B5503+B5502a (STL)
City Club
version 2017 A1000, A1001, A1001a, A1001a+A1002, A1001b, A1002, A1002a (MAX), A1000, A1001, A1001a, A1001a+A1002, A1001b, A1002, A1002a (STL)
B12 version 2017 B1200,_B1201,_B1202,_B1202a,_B1203 (MAX) ,B1200,_B1201,_B1202,_B1202a,_B1203, (STL)
B1202a+B1202,_B1203+B1202a (MAX) , B12-B1202a+B1202,_B1203+B1202a(STL)
Next version 2017 A3701, A3701a,_A3702,_A3703, A3704 (MAX) , A3701, A3701a,_A3702,_A3703, A3704 (STL)
Juno version 2020 C12 (MAX, STL)
Andre version 2017 C56 (MAX, STL)
Andre 2 seats version 2021 C5602 (MAX, STL)
Albert version 2019 C57 (MAX, STL)
Felix version 2020 C58 (MAX), C58 (STL)
Lucas version 2020 Lucas-B6601b+B6601a+B6602a (MAX) , Lucas-B6601b+B6601a+B6602a (STL)
Alpine version 2021 Alpine B0703 (MAX,STL)


<  ИЗХОД

27/08/2020
VALINOR model Lucas

Въздействието на цветовите решения в дизайна на дома.